Wat kost een aansluiting bij Onze Passie U?

Lidgeld: 

De afdelingen Drumband, Twirling en Dance.

Hier is het basislidgeld, voor dit seizoen (2020'21) vastgesteld op 50,- Euro, van toepassing.

     Wat bij aansluiting later op het seizoen....?

Al naar gelang wanneer U aansluit bij de club betaalt U enkel nog voor de resterende maanden.  

Dit hebben we als volgt uitgewerkt:

           Aansluiting gedurende: 

De afdeling Zumba.

Hier is bovenop het basislidgeld een extra lidgeld, voor dit seizoen (2020-'21) vastgesteld op 30,- Euro, van toepassing.  De achterliggende reden... Zumba is een geregistreerde merknaam.  Instructeurs dienen over een diploma te beschikken en een licentie aan te schaffen om lessen (met de naam) Zumba te mogen geven.

Wat bij aansluiting later op het seizoen....?

Al naar gelang wanneer U aansluit bij de club betaalt U enkel nog voor de resterende maanden.

Dit hebben we als volgt uitgewerkt:

           Aansluiting gedurende: 

Bent U reeds lid van een andere afdeling van onze club?  Dan kan U eveneens toetreden tot de afdeling Zumba mits betalen van het op dat moment geldende supplement.

In het lidgeld is verzekering, huur zalen, gebruik materiaal, etc... inbegrepen.

Proeflessen.

Vanzelfsprekend mag U altijd even proberen of een afdeling U wel ligt.  We voorzien max. 2 proeflessen, alvorens een aansluiting noodzakelijk is. Ieder nieuw lid mag dus, indien gewenst, aan twee lessen deelnemen zonder betaling.  Het lidgeld moet dan voor de aanvang van de derde les betaald worden.  De datum van de eerste deelgenomen proefles bepaalt het bedrag van het te betalen lidgeld.

Extra afdeling....

Eens U lid bent van de club kan U deelnemen aan de training van afdelingen van een andere discipline.  U kan dus bijvoorbeeld als lid van de afdeling Zumba ook deel nemen aan de trainingen van Drumband & Twirling en/of Dance.

Materiaal:

U hoeft zelf geen instrument te kopen, daar zorgt de club voor.

Terugbetaling mutualiteit:

Sommige mutualiteiten doen een terugbetaling op aansluitingen bij een vereniging.

Het bedrag en voorwaarden variren al naar gelang de mutualiteit.

Indien uw mutualiteit dit voorziet, kan U voor (gedeeltelijke) terugbetaling ofwel:

- Bij hen een formulier vragen dat door ons wordt ingevuld.

- Gebruik maken van het formulier dat in de loop van het seizoen per mail via Gymfed aan de leden wordt doorgestuurd.

 

In beide gevallen dient U zelf het formulier aan uw mutualiteit te bezorgen en kan het verstrekken van het formulier enkel gebeuren na het betalen van het lidgeld!

Verzekering en GymnastiekFederatie:

Onze Passie is lid van en verzekerd bij de GymnastiekFederatie.

Naast de verzekering biedt dit als voordeel dat U op vertoon van uw persoonlijke lidkaart korting krijgt op tal van gymactiviteiten en wedstrijden die door de GymnastiekFederatie Vlaanderen georganiseerd worden.

De lidkaarten worden digitaal aangeboden via de publieke website Mijn Gymfed. Elk lid kan deze zelf downloaden op zijn/haar persoonlijk Gymfed-profiel en vervolgens printen of digitaal bewaren.

Wenst U meer info?

Kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens n van onze trainingen of ...

stuur even een mailtje met uw vraag naar info@onzepassie.net